HOME

Het Amsterdamse Gouwe Ouwe Koor is een popkoor. We zingen vooral hits uit de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. We zijn een gemengd vierstemmig koor: sopranen, alten, tenoren en bassen.  We tellen ongeveer  60 leden (ca. 45 vrouwen en 15 mannen).

Het koor staat onder leiding van een professionele dirigent en een pianist. Iedereen mag komen zingen. Je hoeft niet voor te zingen en je hoeft geen noten te kunnen lezen. Het enige wat we van koorleden verwachten, is dat ze de liedjes – in een sfeer van concentratie – zo goed mogelijk instuderen. De “derde helft” is er voor de ontspanning, onder het genot van een drankje praten we dan bij. De contributie bedraagt 180 euro per seizoen (aanvang september).

We kunnen op het moment nog een aantal bassen, mannelijke tenoren en hoge sopranen gebruiken. Zit je in deze laatste stemgroepen dan kun je meteen meezingen. Overige geïnteresseerden kunnen een keer kennis komen maken, maar moeten er rekening mee houden dat er een beperkt aantal instroommomenten is en mogelijk ook een wachtlijst voor hun stemgroep.

Wat kan je verwachten?

Minimaal eens in de twee jaar organiseren we een koorweekend. Met het hele koor gaan we er dan op uit, inclusief één of twee overnachtingen. Elke keer hebben we een ander programma: karaoke, quiz, dansen, zingen, barbecue of heerlijke tapas eten. Vijf of zes keer per jaar treden we op.

We zijn een actieve club, het bestuur is er voor de grote lijnen. Voor het organiseren van optredens, het uitzoeken van nieuw repertoire en ook voor de koorweekends en de feesten, vormen gewone leden commissies die deze taken met grote zelfstandigheid uitvoeren.

De sfeer in het koor is informeel. We zijn een vereniging, maar we hebben geen ingewikkelde overlegstructuren. Een keer per jaar is er een algemene ledenvergadering. Bestuurszaken en overige mededelingen rond kooractiviteiten worden kort tijdens de repetities gedaan en zijn na te lezen op de besloten pagina’s van deze site.

NB: vanwege de COVID-19 pandemie is de situatie gewijzigd

Onze laatste ‘gewone’ repetitie was op 5 maart 2020. Op 8 maart hebben wij nog opgetreden. Daarna waren wij genoodzaakt om de activiteiten stop te zetten. In april zijn wij gestart met repetities per stemsoort via zoom. De afsluiting van het seizoen konden wij vieren met een picknick in het Flevopark. Weliswaar zónder te zingen, maar een groot succes omdat we elkaar weer konden zien.
Na de zomervakantie hebben we twee repetities gehad in de open lucht. Vervolgens hebben we nog twee keer een succesvolle repetitie kunnen houden in de Pelgrimskerk in Buitenveldert. Helaas moesten we weer stoppen met live repeteren toen de tweede golf van de pandemie serieuzer werd. We zijn door gegaan met een aantal online events, en op 17 december hadden we een zeer geslaagd kerstfeest via zoom.
Nu, in januari, pakken we de draad weer op met de zoom repetities in diverse vormen.

Zie hier onze kerstgroet: kerstgroet AGOK 2020

Heb je belangstelling?

Neem dan contact met ons op