HOME

Het Amsterdamse Gouwe Ouwe Koor is een popkoor. We zingen vooral hits uit de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. We zijn een gemengd vierstemmig koor: sopranen, alten, tenoren en bassen.  We tellen momenteel ongeveer  50 leden (ca. 75% vrouwen en 25% mannen).

Het koor staat onder leiding van een professionele dirigent en een pianist. Iedereen mag komen zingen. Je hoeft niet voor te zingen en je hoeft geen noten te kunnen lezen. Het enige wat we van koorleden verwachten, is dat ze de liedjes – in een sfeer van concentratie – zo goed mogelijk instuderen. De “derde helft” is er voor de ontspanning, onder het genot van een drankje praten we dan bij. De contributie bedraagt 180 euro per seizoen (aanvang september).

We kunnen op het moment in alle stemgroepen nog mensen gebruiken. Onze repetities zijn op donderdagavond van 20:00 tot 22:15 uur, in de kantine van Swift, Plantage Parklaan 20-A.

Wat kan je verwachten?

Minimaal eens in de twee jaar organiseren we een koorweekend. Met het hele koor gaan we er dan op uit, inclusief één of twee overnachtingen. Elke keer hebben we een ander programma: karaoke, quiz, dansen, zingen, barbecue of heerlijke tapas eten. Vijf of zes keer per jaar treden we op.

We zijn een actieve club, het bestuur is er voor de grote lijnen. Voor het organiseren van optredens, het uitzoeken van nieuw repertoire en ook voor de koorweekends en de feesten, vormen gewone leden commissies die deze taken met grote zelfstandigheid uitvoeren.

De sfeer in het koor is informeel. We zijn een vereniging, maar we hebben geen ingewikkelde overlegstructuren. Een keer per jaar is er een algemene ledenvergadering. Bestuurszaken en overige mededelingen rond kooractiviteiten worden kort tijdens de repetities gedaan en zijn na te lezen op de besloten pagina’s van deze site.

Heb je belangstelling?

Neem dan contact met ons op