HOME

Het Amsterdamse Gouwe Ouwe Koor is een popkoor. We zingen vooral hits uit de jaren zestig, zeventig, tachtig van de vorige eeuw. We zijn een gemengd vierstemmig koor: sopranen, alten, tenoren en bassen.  We tellen momenteel ongeveer  65 leden (ca. 80% vrouwen en 20% mannen).

Het koor staat onder leiding van een professionele dirigent en een pianist. Iedereen mag komen zingen. Je hoeft niet voor te zingen en je hoeft geen noten te kunnen lezen. Het enige wat we van koorleden verwachten, is dat ze de liedjes – in een sfeer van concentratie – zo goed mogelijk instuderen. De “derde helft” is er voor de ontspanning, onder het genot van een drankje praten we dan bij. De contributie bedraagt 205 euro per jaar (gelijk aan een schooljaar, aanvang augustus/september – einde zomervakantie).

We kunnen op het moment in alle stemgroepen nog mensen gebruiken. Onze repetities zijn  op donderdagavond van 20:00 tot 22:15 uur. Onze vaste stek is de kantine van Swift, Plantage Parklaan 20-A. Momenteel wordt deze kantine verbouwd en tot najaar 2023 wijken wij uit naar een locatie in de buurt van het Apollohotel of naar een locatie op Wittenburg.

Wat kan je verwachten?

Minimaal eens in de twee jaar organiseren we een koorweekend of een koordag. Met het hele koor gaan we er dan op uit, al dan niet met overnachting. Elke keer hebben we een ander programma: karaoke, quiz, dansen, zingen, barbecue of heerlijke tapas eten. Vijf of zes keer per jaar treden we op.

We zijn een actieve club, het bestuur is er voor de grote lijnen. Voor het organiseren van optredens, het uitzoeken van nieuw repertoire en ook voor de kooruitjes en de feesten, vormen gewone leden commissies die deze taken met grote zelfstandigheid uitvoeren.

De sfeer in het koor is informeel. We zijn een vereniging, maar we hebben geen ingewikkelde overlegstructuren. Een keer per jaar is er een algemene ledenvergadering; het bestuur overlegt eens per maand. Bestuurszaken en overige mededelingen rond kooractiviteiten worden kort tijdens de repetities gedaan en zijn na te lezen op de besloten pagina’s van deze site.

Heb je belangstelling?

Neem dan contact met ons op